Vína z Kanárskych ostrovov majú vynikajúcu kvalitu. Na maximálnu ochranu tohto detailu sú zriadené regulačné rady pre jednotlivé označenia pôvodu. Etiketa označenia pôvodu je zárukou pôvodu vína a jeho dobrej akosti.

Pôvod vínnej révy na Tenerife je pradávny, známe je skoré organizované spracovanie vína, ktoré v priebehu storočí jednoznačne stabilizovalo jeho kvalitu a osobnosť. Tieto vína si vydobyli prvenstvo medzi mnohými inými vyrobenými v špecializovaných oblastiach Európy, či na iných svetadieloch.
Vinárska tradícia sa datuje od XVI. storočia a je španielskeho a portugalského pôvodu. Počas XVI., XVII. a XVIII. storočia sa veľké množstvá tenerifského vína vyvážali do Európy a Ameriky, pričom ich kvalita získala uznanie aj v najodľahlejších kútoch našej planéty.
Táto obchodnícka činnosť bola podnetom k urbanistickému rozvoju dôležitých obcí a priniesla so sebou aj prechodné osídlenie kolónie Angličanov, ktoré prispelo ku kontrole obchodu a vývozu.
Pre obyvateľov Tenerife znamená víno oveľa viac ako dôležitý faktor prežitia pre určitý sektor obyvateľstva.
Je to produkt, ktorý predstavuje významnú súčasť ľudovo zakoreneného kultúrneho dedičstva s intenzívnym šírením vedomostí a praxe vinárskych (enologických) tradícií.
Etiketované moky z provincie sú veľmi rôznorodé, nachádzajú sa medzi nimi vína biele, červené a ružové v kategóriách suché, polosuché, sladké a polosladké; barikové, likérové, šumivé, akostné, trpké, ročníkové, rezerva, veľká rezerva,
mladé, karbonická macerácia, barikové šľachtené a polo šľachtené.
Vysoké percento obyvateľstva ich rozlišuje podľa ich jednotlivých charakteristických čŕt, vie ich piť a dovolí, aby im tieto magické elixíry
prehĺbili radosť zo života a vyvolávali v nich pocit pohody.
Tisícky ľudí mimo Kanárskych ostrovov profitujú z konzumácie týchto vín a zažívajú podobné pocity.

 

Označenie pôvodu – Abona
foto 5Abona, s jedenástimi vínnymi pivnicami združenými v Rade, sa nachádza v južnej oblasti Tenerife, najslnečnejšej časti ostrova, kde je najmenej nameraných zrážok.
Jej súčasťou sú obce Adeje, Arona, Vilaflor, San Miguel, Granadilla, Arico a Fasnia, s prístupom k pobrežiu, kde sa rodí hrozno s vyšším stupňom alkoholu. V lokalite Vilaflor, ktorá sa nachádza smerom viac do vnútrozemia, sú najvyššie položené vinohrady v Európe, až do výšky 1600 metrov.
Táto zóna je charakteristická svojou černozemou. Vinič sa pestuje vo forme nepravidelných nádob (vasos), produkcia je pomerne nízka, a preto kvalitná. Podmienky tohto označenia, s možnosťou kombinácie hrozna pestovaného v najrôznejších výškach, umožňujú vyrovnať objemový alkoholový stupeň.
Existuje tu nízke pásmo, vo výške medzi 200 a 600 metrami, kde sa vinič pestuje vo viniciach.
Tu je produkcia vyššia, ale o niečo menej kvalitná. Prevažujúce odrody hrozna v tejto oblasti sú listán blanca (biela), ktorá zaberá 80 % viníc a listán negra (čierna), ktorá zaberá zvyšok plochy.
Zdá sa, že tak ako aj v ostatných častiach ostrova Tenerife, veľké množstvo vinárskych pivníc vzniklo spontánne, vďaka priaznivým obdobiam, ktorými prechádza kanárske víno a hlavne vďaka domácemu dopytu.
V jej pivniciach si našla svoje miesto nová technológia, vďaka ktorej sa zaviedli na Tenerife vynikajúce výrobné systémy, stabilizácia a fľašovanie.

Označenie pôvodu - Valle de la Orotava
Rozprestiera sa na približne na 1000 hektároch vinohradov umiestnených v tomto rozsiahlom, mimoriadne krásnom údolí, ktoré sa otvára na úpätí štítu a siaha až po more, striedajúc veľkolepé farebné odtiene vytvárané rôznorodým prírodným terénom a reliéfom, vegetáciou a plantážami, vodnými nádržami, dedinkami a osadami.
Vo Valle de la Orotava sa nachádzajú obce La Orotava, Los Realejos a Puerto de la Cruz. Vínna réva sa tu pestuje na svahoch v stálych viniciach do 60 centimetrovej výšky v podobe svojráznych povrazov zapletených do vrkočov o dĺžke 8 metrov, ktoré vzbudzujú zvedavosť milovníkov vinohradníctva.
Rodí sa tu jedenásť druhov bieleho a sedem druhov čierneho hrozna, so striktnou klasifikáciou hlavných druhov, autorizovaných Radou.
Produkujú sa z neho biele a červené vína, v približne rovnakom pomere, a v menšej miere vína ružové. Hrubá výroba v roku 2001 dosiahla 554.358 litrov.
Podľa Knihy registra vinárenských pivníc tohto označenia pôvodu, je tu zapísaných 52 pivníc; z nich v 22 prebieha spracovanie a fľašovanie a v 30 len spracovanie.
Približné množstvo nefľašovaného vína z tohto kraja je 70% a zvyšných 30% je víno fľašové. Od roku 1994 k dnešnému dňu získal tento kraj 8 medzinárodných, 16 národných a 65 regionálnych cien a 20 čestných uznaní.

 

Označenie pôvodu - Tacoronte – Acentejo
foto 6Je situovaná na severnom svahu ostrova Tenerife. Z jedného konca na druhý ho brázdia hlboké rokliny zostupujúce zo štítov. Je to nádherný kraj s úbočiami a dolinami pokrytými vinohradmi, ktoré obkolesujú dediny a osady a stúpajú od mora až do výšky 1000 metrov.
Má v súčasnosti 1080 hektárov vinohradov. Pestovateľská zóna sa rozprestiera od prímorskej oblasti až po horské zóny, ktoré dosahujú až 1000 metrovú výšku.
Klíma je mierne, charakterizuje ho pôsobenie severných vetrov a veľká teplotná pravidelnosť, ktorá sa začína vytrácať v značných výškových polohách.
Je potrebne zmieniť sa o zmenách v stanovách označenia pôvodu po vytvorení pod oblasti Anaga, ktorej rozloha je rovnaká ako rozloha vidieckeho, zhodne pomenovaného parku, rozprestierajúceho sa medzi La Laguna, Santa Cruz de Tenerife a Tegueste.
Legislatíva priraďuje k odrodám uznávaným ako výsadné (listán negra a negra moll), aj bielu odrodu gual, ružovú - malvasía rosada a ďalšie biele odrody Pedro Ximénez, moscatel (muškát), verdello, vijariego, forastera blanca a torrontés.
Rovnako sú definované a stanovené aj charakteristiky tradičného bieleho vína (s obmedzením na pod oblasť Anaga), tradičného macerovaného bieleho vína a klasického malvasía.

Označenie pôvodu - Ycodén - Daute – Isora
V roku 1991 skupina mladých vinárov a majiteľov pivníc, po zvážení situácie, v akej sa nachádzali vína kraja, neustáleho poklesu jeho spotreby a zastaralej technológie a s vedomím obrovského potenciálu kvality, ktorý svojho času dosahovali vína ich kraja, založili Tenerifské severozápadné spoločenstvo (Asociación del Noroeste de Tenerife).
Od založenia uvedeného spoločenstva pracovali na získaní označenia pôvodu, čo sa aj v roku 1994 podarilo.
Ide o malebný a rozsiahly kraj na severozápade ostrova, kde sa vinohrady rozprestierajú od zóny San Juan de la Rambla až po Guía de Isora a v nízkej časti ostrova okolo už uvedených obcí a v okolí ďalších ako La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, Buenavista del Norte, El tanque a Santiago del Teide.
Vinná réva sa pestuje na značne strmých svahoch pozdĺž pobrežia až do 1400 metrovej výšky.
Klíma tejto oblasti je ovplyvnená Atlantikom a pôsobením pasátnych vetrov. Pokiaľ ide o pôdu, vo vyššie položených vinohradoch prevažuje pôda sopečného pôvodu a v nižších polohách potom pôda ílovitá.
foto 7Z odrôd je najhojnejšia listán blanca, ktorá zaberá 70% vinohradov, za ňou nasleduje listán negra s 20%-ným zastúpením.
V menšom pomere – aj keď sa ich nová výsadba stále zvyšuje – sa vyskytuje negramoll, malvasía, gual, verdello, marmajuelo, moscatel, Pedro Ximénez, sabro, torrontés, vijariego, tintilla, bastardo blanco a bastardo negro (bastard biely a bastard čierny).

Označenie pôvodu - Valle de Güímar
12 . októbra 1996, Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo stanovy označenia pôvodu Valle de Güimar a jeho Regulačnú radu.
Rada rozbehla projekty na propagáciu vín tejto oblasti, programy zaškolovania, ako aj podporu a subvencie pre vinárov tohto regiónu.
Kraj Valle de Güimar leží na juhovýchode ostrova Tenerife. Je to vlastne pokračovanie susedného označenia pôvodu Abona smerom na severovýchod.
isponuje pod záštitou Rady 670 hektármi rozprestierajúcimi sa v okolí obcí Arafo, Candelaria y Güimar.
Vinohrady sa tiahnu od blízkosti pobrežia až do 1400 metrovej výšky.
Dôležité je poukázať na značné výškové rozdiely vyskytujúce sa v tak obmedzenom geografickom priestore.
Ďalšou určujúcou charakteristikou sú výrazné teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, čo umožňuje kombinácie odrôd hrozna s rôznou kyslosťou.
Hlavnou odrodou je listán blanca, ktorá zaberá 82,5% vinohradov. Nasleduje listán negra, s 13,5%-ým zastúpením. V menšom pomere sú to odrody negramoll, malvasía, gual a vijariega, pričom produkcia týchto posledných sa nachádza v procese oživenia.

mapa vino Tenerife
1 O.P. - Abona
2 O.P. - Valle de la Orotava
3 O.P - Tacoronte - Acentejo
4 O.P - Ycodén - Daute - Isora
5 O.P - Valle de Güímar

Zdroj:
http://www.tenerife-abc.com/Vino/index.htm

 

Zaujímavý spôsob pestovania vínnej revy na ostrove Lanzarote

foto 1
pohľad na sopečné úbočie

foto 2
nízky múrik chráni révu pred vetrom

foto 3
v nížine sa pestuje réva iba v tufových jamkách


foto 4
detailný pohľad na révu

Listán a malvázia, sopečné podložie, príjemná celoročná klíma, to je základ vynikajúceho bieleho, či červeného vína. Keďže vína nie je prebytok odráža sa to v jeho vyššej cene. Aj tak je na ceste prvá paleta vína z údolia La Orotavy.

 

Súvisiace články:
Základné informácie o investovaní na Tenerife
Všeobecné tipy
Letenky, preprava
Prehľad cien na ostrove

S akýmikoľvek otázkami, pripomienkami alebo požiadavkami neváhajte a kontaktujte nás
email: info@sunnytenerife.com
alebo cez kontaktný formulár:

 

  Tlač stránky

Investovanie
Radi by ste investovali na ostrove? Čítajte pozorne...
Všeobecné tipy
Všeobecné informácie, ktoré sa Vám zídu pri ceste na ostrov.
Letenky, preprava
Radi Vám pomôžeme pri výbere leteckej spoločnosti
letenky a doprava
Kanárska kuchyňa
Chutná, voňavá a veľmi sýta, aj takto by sa dala nazvať strava...
kuchyna

Prehľad cien
Pre predstavu o cenách na otrove sme pre Vás pripravili prehľad

prehlad cien
pocasie na Tenerife Počasie na Tenerife
Viete prečo sa Tenerife nazýva ostrov večnej jari?
kuchyna
Vino z Tenerife

Vína z Kanárskych ostrovov
Pestovanie znamenistosti...

vino z Tenerife
 
   

Tenerife homepage Reality Zaujímavé odkazy FotogalériaKontakty


Navštívilo nás už: